Ott India News Logo
Recent Posts
Connect with:
Monday / August 15.
HomePosts Tagged "gujarati news" (Page 2)

મકરસંક્રાતિ (Makarshankranti): સમગ્ર આકાશમાં લાલ, પીળા, લીલા, વાદળી

નદીનાથ: (Nandinath Mandir)    मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय। मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नम: